|

Człowiek w poszukiwaniu sensu

„Człowiek w poszukiwaniu sensu” Viktora Frankla to książka niezwykła, poruszająca, zmuszająca do myślenia.

Jej autor, austriacki psychiatra i neurolog, a przy tym i filozof, jest twórcą tzw. trzeciej szkoły austriackiej (po psychoanalizie Freuda i psychologii indywidualnej Adlera). Terapię, którą stworzył nazwał logoterapią, od logos-sens. Terapia ta, w dużym uproszczeniu, postrzega trzy wymiary człowieka: cielesną, psychiczną i duchową i zakłada, że człowiek zachowuje wewnętrzną wolność w każdych warunkach, że nie jest całkowicie determinowany przez okoliczności w jakich się znajduje. Twierdzi też, że rzeczą niezbędną w życiu jest poszukiwanie sensu istnienia, który jest inny dla każdego człowieka i może zmieniać się na przestrzeni życia. Tylko to poczucie sensu daje człowiekowi napęd do życia i pozwala mu wychodzić poza własną słabość i ograniczenia.

Pytanie nie brzmi czego my oczekujemy od życia ale czego życie i konkretne zadania, z którymi się spotykamy, wymagają od nas. I jak my odczytujemy sens tych wielu zdarzeń i okoliczności, które nam się przytrafiają. No i jakie decyzje podejmujemy.

Frankl podczas II wojny światowej był więźniem kilku obozów koncentracyjnych. Stracił tam swoich rodziców, brata i ukochaną żonę. Pomimo straszliwych rzeczy jakich doświadczył, Frankl twierdzi, że zło i cierpienie nie mogą nas zniszczyć w sensie ostatecznym. To od naszej decyzji zależy, czy pozostaniemy człowiekiem czy staniemy się bestią.

Książka ta to nie opis cierpień i okrucieństw obozowego życia ale próba analizy psychiki więźniów, różnych etapów przystosowywania się do tej odrealnionej rzeczywistości. Jest to też esej filozoficzny i próba zapoznania czytelnika z podstawowymi założeniami logoterapii.

Lektura obowiązkowa. Dobra na Wielki Tydzień. Przede mną trzy kolejne książki tego autora😊

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *