Nowe przymierze

„Nowe przymierze” Reinharda Hirtlera, austriackiego pastora, to analiza Starego Przymierza, które Bóg zawarł z narodem izraelskim, i które opierało się na Prawie; Przymierza Abrahama, które było zapowiedzią Nowego Przymierza, oraz Nowego Przymierza, które Bóg zawarł ze swoim synem Jezusem a my zostaliśmy w niego włączeni poprzez wiarę w zbawczą ofiarę na krzyżu.

Zgodnie z Nowym Przymierzem nie możemy sobie na zbawienie i Bożą łaskę zasłużyć, nie możemy na nią zapracować ani się o nią wystarać. A jest to częsta praktyka chrześcijan. Bóg obdarza każdego z nas nieskończenie wielką miłością i każdemu błogosławi. Nasz Zbawiciel umarł za każdego z nas i każdemu otworzył drogę do Nieba. Jezus pokonał już grzech, śmierć i szatana. My musimy tylko przyjąć to przez wiarę, otworzyć się na Jego dary i współpracować z Bogiem, który prowadzi nas ku pełni szczęścia i spełnienia. I odczytywać Boży głos w naszych sercach, gdzie Prawo Boże jest zapisane. I brać. Ciągle brać z tej obfitości, którą nas Bóg obdarza. Ciekawa, inspirująca lektura. Polecam😊

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *